Production

Challenge Stradale
Production started: 2003
Production ended: 2004
Total production: 1,288

VIN: 131569 to 141325

 

UK breakdown

Argento Nurburgring 4
Blu Tour De France 10
Giallio Modena 3
Grigo Titanio 1
Nero DS 1
Nero Daytona 5
Nuovo Nero Daytona 10
Rosso Corsa 27
Rosso Scuderia 58

Total UK - 119